Городской научный семинар «Дифференциальные операторы и их приложения» 7

Городской научный семинар

«Дифференциальные операторы и их приложения»

Zoom,15:00, 18 февраля 2021 года

Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/6678270445?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09

 

Идентификатор конференции: 667 827 0445, Код доступа: 1

 

Руководители семинара:

академик НАН РК М. Отелбаев, академик НАН РК Т.Ш. Кальменов,

профессор Б.Е. Кангужин, член-корр. НАН РК М.А. Садыбеков

Докладчик: Бөріханов М. Б.,

Казахский национальный университет им. аль-Фараби

Институт математики и математического моделирования

– «6D060100-Математика» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация

 

Тема: «Бөлшек ретті дифференциалдық теңдеулердің регуляр және сингуляр шешімдерін зерттеу»

«Исследование регулярных и особых решений дифференциальных уравнений дробного порядка»

Abstract: Бұл диссертациялық жұмыс бөлшек ретті дифференциалдық теңдеулердің регуляр және сингуляр шешімдерін зерттеуге арналған. Риман - Лиувилль, Капуто - Фабрицио және жалпыланған Капуто - Фабрицио мағынасындағы бөлшек ретті дифференциалдық операторлар қатысқан диффузия теңдеуі үшін максимум қағидасы зерттелген. Сызықты бөлшек ретті диффузия теңдеуі үшін Дьюамел принципінің аналогы алынған. Бейлокалды және салмақты бейсызықты диффузия теңдеулері мен теңдеу жүйелерінің локалды шешімдерінің бар болуы, сонымен қатар экспоненциалды бейсызықты бөлшек ретті диффузия теңдеуі және теңдеулер жүйесінің локалды және глобалды шешілімділігі зерттелген. Полинималды бейсызықты бөлшек ретті диффузия теңдеуі мен теңдеулер жүйесі үшін глобал шешімнің болмау шарттары, яғни Фуджита типті критикалық көрсеткіштері табылған.

Zoom, 15:00, 18 февраля 2021

НОВОСТИ