Городской научный семинар «Дифференциальные операторы и их приложения» 54

Городской научный семинар

«Дифференциальные операторы и их приложения»

ИМММ, каб. 306

15:00, 08 февраля 2024

 

Трансляция семинара в Zoom

https://us02web.zoom.us/j/6678270445?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09

Идентификатор конференции: 667 827 0445, Код доступа: 1

 

Руководители семинара:

академик НАН РК М. Отелбаев, академик НАН РК Т.Ш. Кальменов,

профессор Б.Е. Кангужин, член-корр. НАН РК М.А. Садыбеков

 

Докладчик: Айтжанов Серик Ерсултанович, к.ф.-м.н., доцент

Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби

Тема: «Үшінші ретті псевдопараболалық теңдеу үшін кері есептердің шешімділігі»

Аннотация: 

Бұл жұмыста үшінші ретті псевдопараболалық теңдеу үшін оң жағын идентификациялау және коэффициентті кері есептерін (белгісіз коэффициенттер x және t айнымалыларына тәуелді) қарастырамыз.  Мұндай классикалық емес теңдеулер Соболев типті теңдеулер деп те аталады. Қазіргі уақытта гидродинамика, механика, жылу физикасы, тұтас орта механикасында процестерді модельдеу және басқару қажеттілігіне байланысты псевдопараболалық теңдеу үшін тура және кері есептерді зерттеу белсенді түрде дамып келеді. Сонымен қатар, кері есептерді зерттеу маңызды, өйткені олар мұнай кен орындарын игеруді жоспарлау мәселелерін шешуде, атап айтқанда, кен орындарының сүзу параметрлерін анықтауда, өлшеу құралдарының жаңа түрлерін жасауда, қоршаған ортаны бақылау мәселелері және т.б. есептерді шешуде қолданылады. Бұл жұмыста Галеркин әдісімен коэффициентті кері есебінің шешімі бар және жалғыздығы дәлелденді, сонымен қатар шектелген облыста шешімнің ақырлы уақытта қирауы үшін жеткілікті шарттары алынды. Кері есептің сандық шешімінің алгоритмі құрастырылып, жұмыста алынған теориялық есептеулерді көрсету үшін сандық тәжірибелер жүргізілді.

Приглашаются все желающие!

НОВОСТИ